Via practica 5/2007

MAMOGRAFIA – MOŽNOSTI VYUŽITIA PRAKTICKÝM LEKÁROM

MUDr. Katarína Mlyneková

Mamografia je röntgenové vyšetrenie prsníka, ktoré je schopné odhaliť zhubné ochorenie vo včasných, vyliečiteľných štádiách. Senzitivita mamografie je okolo 90 %. Preventívna mamografia má prínos pri odhaľovaní klinicky latentných lézií u asymptomatických žien, kým u pacientok s klinickým podozrením na karcinóm ide o mamografické vyšetrenie diagnostické. V rámci komplexnej preventívnej prehliadky je oprávnený odporučiť preventívnu mamografiu aj lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. V článku sa uvádza súčasná situácia v incidencii rakoviny prsníka, význam preventívnej mamografie, možnosti využitia mamografie praktickým lekárom, jednotný systém hodnotenia mamogramov, typológia mamografických obrazov, dôraz na osobitné skupiny vyšetrovaných.

Kľúčové slová: mamografia, preventívne vyšetrenie, karcinóm prsníka, zníženie úmrtnosti, odborné usmernenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

POSSIBILITY USING OF MAMMOGRAPHY FOR PRACTICS DOCTORS

Mammography is an X-ray procedure for examination of breast. Mammography screenings aims to reduce morbidity and mortality from breast cancer by early detection and treatment. Sensitivity of mammography is around 90 percent. Preventive mammography increase the detectionclinicaly latent lesions with asymtomatic women, meanwhile with patients classified as higher risk women, we use mammography for diagnosis. Both primary care physicians and specialist physicians should encourage their patients to have routine mammography: a recommandation from physician is the most important motivator for patients. The article reviews data on incidence and mortality rates from breast cancer, united system of evaluation of mammographoc screenings, types of mammographic images and emphasis on particular groups of patients.

Keywords: Mammography, primary prevention, breast cancer, increased detection – descreased mortality, encouragment and follow-up by specialist.