Via practica 12/2005

Má metabolická liečba srdcového zlyhania racionálne zdôvodnenie?

prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.

Srdcové zlyhanie (SZ) je komplexný syndróm závažnosťou prevyšujúci ostatné verejno-zdravotnícke problémy. Postihuje redovšetkým pacientov nad 60 rokov s rozvetvenou komorbiditou. V roku 2005 boli inovované odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS) na liečbu SZ, ktoré komorbidite venujú len okrajovú pozornosť. SZ charakterizuje deficitná tvorba energie priamo v myokarde. Podľa registra ADHERE prevalencia diabetu dosahuje medzi pacientmi so SZ 44 %, čo význam myokardiálneho metabolizmu zvyšuje. Odporúčania EKS nevenujú pozornosť myokardiálnemu metabolizmu a jeho ovplyvneniu. Autor predkladá komplexný pohľad na pacienta so SZ z aspektu komorbidity. Zvláštny zreteľ venuje metabolizmu myokardu v podmienkach diabetu. Podobnosti s metabolizmom ischemického a zlyhávajúceho myokardu sú pozoruhodné. V tejto oblasti sa črtá efektívna možnosť ako metabolizmus zlyhávajúceho myokardu priaznivo ovplyvniť selektívnym zásahom, priamou inhibíciou kľúčového enzýmu ß-oxidácie mastných kyselín 3-Ketoacyl CoA tiolázy, preparátom, ktorého bezpečnosť bola preverená v klinickej štúdií v cieľovej populácii geriatrických pacientov priamo na Slovensku. Jestvuje medicína dôkazov potvrdzujúca, že trimetazidin (Preductal) priamo ovplyvňuje kontraktilitu zlyhávajúceho myokardu.

Kľúčové slová: srdcové zlyhanie, komorbidita srdcového zlyhávania, metabolizmus myokardu, Preductal MR.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Má metabolická liečba srdcového zlyhania racionálne zdôvodnenie?

Srdcové zlyhanie (SZ) je komplexný syndróm závažnosťou prevyšujúci ostatné verejno-zdravotnícke problémy. Postihuje redovšetkým pacientov nad 60 rokov s rozvetvenou komorbiditou. V roku 2005 boli inovované odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS) na liečbu SZ, ktoré komorbidite venujú len okrajovú pozornosť. SZ charakterizuje deficitná tvorba energie priamo v myokarde. Podľa registra ADHERE prevalencia diabetu dosahuje medzi pacientmi so SZ 44 %, čo význam myokardiálneho metabolizmu zvyšuje. Odporúčania EKS nevenujú pozornosť myokardiálnemu metabolizmu a jeho ovplyvneniu. Autor predkladá komplexný pohľad na pacienta so SZ z aspektu komorbidity. Zvláštny zreteľ venuje metabolizmu myokardu v podmienkach diabetu. Podobnosti s metabolizmom ischemického a zlyhávajúceho myokardu sú pozoruhodné. V tejto oblasti sa črtá efektívna možnosť ako metabolizmus zlyhávajúceho myokardu priaznivo ovplyvniť selektívnym zásahom, priamou inhibíciou kľúčového enzýmu ß-oxidácie mastných kyselín 3-Ketoacyl CoA tiolázy, preparátom, ktorého bezpečnosť bola preverená v klinickej štúdií v cieľovej populácii geriatrických pacientov priamo na Slovensku. Jestvuje medicína dôkazov potvrdzujúca, že trimetazidin (Preductal) priamo ovplyvňuje kontraktilitu zlyhávajúceho myokardu.

Keywords: srdcové zlyhanie, komorbidita srdcového zlyhávania, metabolizmus myokardu, Preductal MR.