Via practica 1/2006

Liekové knižky

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

Od 1. januára 2006 nadobudla účinnosť vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 501/2005 Z.z. o liekových knižkách. Príspevok informuje o povinnostiach, ktoré lekárom v tejto súvislosti vznikajú a o možných sankciách.

Kľúčové slová: zdravotná starostlivosť, právna úprava, lieková politika, liekové knižky, sankcie, Slovensko.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Liekové knižky

Od 1. januára 2006 nadobudla účinnosť vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 501/2005 Z.z. o liekových knižkách. Príspevok informuje o povinnostiach, ktoré lekárom v tejto súvislosti vznikajú a o možných sankciách.

Keywords: zdravotná starostlivosť, právna úprava, lieková politika, liekové knižky, sankcie, Slovensko.