Via practica 7-8/2009

Lieková bolesť hlavy (bolesť z nadmerného užívania liekov)

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Lieková bolesť hlavy vzniká ako výsledok interakcie medzi expozíciou (abúzus liekov, analgetík, triptánov) a biologicky vnímavým jedincom (pacienti s migrénou). U pacientov s epizodickou migrénou, zriedka aj u pacientov s tenznou cefaleou, vedie liekový abúzus k chronickým denným bolestiam hlavy. Významný relevantný rizikový faktor predstavuje psychiatrická komorbidita, najmä anxiózne poruchy a/alebo depresia. Pri liečbe migrény nesmie používanie analgetík, triptánov presahovať viac ako 10 dní mesačne, v opačnom prípade hrozí vznik liekovej bolesti hlavy (transformovaná migréna). Prevencia liekovej bolesti hlavy spočíva v racionálnom používaní akútnej liečby migrény, ktorá nepresahuje 10 dní v mesiaci, a v používaní preventívnej liečby zameranej na zníženie frekvencie migrenóznych záchvatov. Na klinikách pre bolesti hlavy v Európe a v USA tvoria pacienti s liekovou bolesťou hlavy 30 až 80 % klientely. U pacientov s rozvinutou liekovou bolesťou hlavy je nutná detoxifikácia, „premosťujúca“ liečba počas detoxifikácie, energické farmakologické a nefarmakologické preventívne opatrenia, a potrebné sú aj edukačné programy pre zdravotníkov a širokú verejnosť.

Kľúčové slová: abúzus analgetík, triptánov, migréna, lieková bolesť hlavy, detoxifikácia, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Drug induced headache (Medication overuse headache)

Medication overuse headache is considered to be the result of an interaction between an exposure (overuse of analgesics, triptans) and a biologically vulnerable individual (migraineur). In migraineurs, but not in individuals without migraine, medication overuse is a risk factor for chronic daily headaches. Additionally, psychiatric comorbidity (e.g. anxiety disorders and/or depression) represents a relevant risk factor. Therefore, medication overuse headache (transformed migraine) should be prevented. Potential strategies include limiting the use of acute medications to no more than 10 days per month and reducing headache frequency in migraineurs with preventive medication and nonpharmacological strategies, such as proper diet, weight loss, exercise, cognitive behavioral therapy, and education. In Europe and USA, 30 % – 80 % of the patients seen in a headache clinic have medication overuse headache. In individuals with established medication overuse headache treatment requires detoxification, „bridge therapy“ during detoxification, pharmacological and nonpharmacological preventive strategies, and education.

Keywords: overuse of analgetics, triptans, migraine, medication overuse headache, detoxification, preventive strategies