Via practica 5/2010

Liečba refluxovej choroby žalúdka v ambulanciách slovenských všeobecných lekárov

MUDr. Jana Bendová, MUDr. Iveta Vaverková

Analyzovali sme údaje elektronickej preskripcie z 8 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých (spolu 14 000 pacientov), aby sme zistili, či sa dodržiavajú odporúčania pre liečbu GERD. Odporúčané PPI boli predpisované len u 72,5 % pacientov s GERD, pričom omeprazol bol najčastejšie predpisovaným PPI (60 %). Preskripcia antagonistov H2-blokátorov je v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých stále príliš vysoká. Zdôrazňujeme potrebu efektívnejšej edukácie všeobecných lekárov ako aj potenciál údajov v databázach všeobecných lekárov pre výskum v primárnej praxi.

Kľúčové slová: GERD, PPI, H2-blokátory, vzdelávanie, elektronická preskripcia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of gastroesophageal reflux disease by Slovak GPs

Electronic prescription data in 8 GP practices (covering 14.000 patients) were analyzed in order to recognize whether the recommendations for GERD treatment are followed. Prescription rate for recommended PPIs was 72,5 % only, with omeprazole as the most prescribed PPI (60 %). Despite many educational activities the H2-receptor antagonists prescription rate is still high. An effective management of GERD in GP practices remains a challenge. There is a need of more effective education of GPs. The potential of electronic databases in general practices is great, however still undervalued.

Keywords: GERD, PPIs, H2-blockers, education, electronic prescription