Via practica 3/2004

Liečba hypertenzie v tehotenstve

MUDr. Viera Fedelešová CSc.

V celosvetovom meradle hypertenzia komplikuje v priemere 10% tehotenstiev. Tehotná žena s hypertenziou má zvýšené riziko závažných komplikácii ako je abrupcia placenty, cerebrovaskulárne príhody, zlyhanie orgánov a diseminovaná intravaskulárna koagulácia a smrť. Plod ohrozuje vnútromaternicovou retardáciou rastu, predčasným pôrodom a smrťou. Riziká pre matku a plod môžu byť redukované adekvátnou kontrolou a liečbou. Starostlivé monitorovanie matky a plodu nám pomôže určiť optimálny čas pôrodu. Hypertenziu matky podľa závažnosti liečime antihypertenzívami, ktoré sú doporučené v tehotenstve. Matky s hypertenziou v tehotenstve je potrebné sledovať najmenej do 3 mesiacov po pôrode.

Kľúčové slová: hypertenzia, tehotenstvo, preeklampsia, komplikácie, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Liečba hypertenzie v tehotenstve

V celosvetovom meradle hypertenzia komplikuje v priemere 10% tehotenstiev. Tehotná žena s hypertenziou má zvýšené riziko závažných komplikácii ako je abrupcia placenty, cerebrovaskulárne príhody, zlyhanie orgánov a diseminovaná intravaskulárna koagulácia a smrť. Plod ohrozuje vnútromaternicovou retardáciou rastu, predčasným pôrodom a smrťou. Riziká pre matku a plod môžu byť redukované adekvátnou kontrolou a liečbou. Starostlivé monitorovanie matky a plodu nám pomôže určiť optimálny čas pôrodu. Hypertenziu matky podľa závažnosti liečime antihypertenzívami, ktoré sú doporučené v tehotenstve. Matky s hypertenziou v tehotenstve je potrebné sledovať najmenej do 3 mesiacov po pôrode.

Keywords: hypertenzia, tehotenstvo, preeklampsia, komplikácie, liečba.