Via practica 5/2007

LIEČBA AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU BEZ PERZISTUJÚCEJ ELEVÁCIE ST SEGMENTU V ELEKTROKARDIOGRAFICKOM OBRAZE

MUDr. Jaroslav Sumbal

Komplexná moderná liečba akútneho koronárneho syndrómu spočíva na piatich pilieroch, ktoré medzi sebou úzko súvisia. Zahŕňa v sebe liečbu antiischemickú, antitrombotickú, protidoštičkovú, fibrinolytickú a revaskularizačnú. Princípy modernej liečby sú založené na medicíne dôkazov, na základe výsledkov randomizovaných štúdií alebo metaanalýz štúdií, alebo v prípade nitrátov na základe mnohoročných klinických skúseností. Cieľom liečby je zabrániť a maximálne znížiť riziko ireverzibilného myokardiálneho poškodenia alebo smrti pacienta a prípadne ho pripraviť na revaskularizačný výkon.

Kľúčové slová: akútny koronárny syndróm, betablokátory, nitráty, blokátory kalciového kanála, antitrombotická liečba, antiagregačná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF ACUTE CORONARY SYNDROME WITHOUT PERSISTENT ELEVATION OF ST-SEGMENT IN ELECTROCARDIOGRAPHIC IMAGE

During hospitalization, pacients presenting with acute coronary syndrome without ST segment elevation on ECG (NSTE-ACS) are provided with necessary acute treatment. After this treatment they are discharged to outpatient programme. The aim of medical treatment and life style changes aimed at supression of modifiable risk factors is to prevent rehospitalization rate, increase and keep quality of life without recurrence of coronary events, decrease morbidity and mortality.

Keywords: non-ST segment elevation acute coronary syndrome, long-term care, treatment, risk factors.