Via practica 2/2014

Letní průjmy

MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.

Průjmová onemocnění jsou v létě velmi častým onemocněním. Mohou mít neinfekční i infekční příčiny, které jsou v článku uvedeny. Průjmy jsou také nejběžnějším onemocněním cestovatelů do tropů a subtropů; nejčastějším vyvolávajícím agens jsou enterotoxické kmeny Escherichia coli. V léčbě letních průjmů je obvykle nutná jen symptomatická terapie (rehydratace, dieta, nespecifické protiprůjmové přípravky). Antibiotická léčba je nutná jen v indikovaných případech.

Kľúčové slová: letní průjem, salmonelóza, kampylobakterióza, průjem cestovatelů, léčba, prevence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Summer diarrhea

Diarrheal diseases are very common in summer. They may be infectious and non – infectious causes which are listed in article. Diarrhea is also the most common illness in travellers to the tropics and subtropics; enterotoxigenic strains of Eschericha coliare the most frequent causative agents. In treatment of summer diarrhea only symptomatic therapy (rehydration, diet, non-specific treatment) is usually necessary. Antibiotics are usually used rarely in indicated cases.

Keywords: summer diarrhea, salmonelosis, campylobacteriosis, traveller´s diarrhea, treatment, prevention.