Via practica 10/2008

LABORATÓRNA MEDICÍNA – ZÁKLADNÉ POJMY

prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA , MUDr. Anna Porubenová, MPH

Laboratórna medicína sa v posledných rokoch prudko rozvíja. Slovník základných pojmov približuje tento vývoj a samotnú laboratórnu medicínu charakterizuje a vyčleňuje.

Kľúčové slová: laboratórna medicína, klinikcé laboratórium, molekulárna patológia, klinická biochémia, mikroskopia a analýza moču, cytogenetika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

LABORATÓRNA MEDICÍNA – ZÁKLADNÉ POJMY

Laboratórna medicína sa v posledných rokoch prudko rozvíja. Slovník základných pojmov približuje tento vývoj a samotnú laboratórnu medicínu charakterizuje a vyčleňuje.

Keywords: laboratórna medicína, klinikcé laboratórium, molekulárna patológia, klinická biochémia, mikroskopia a analýza moču, cytogenetika.