Via practica 12/2007

KARCINÓM PRSNÍKA V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA

MUDr. Vladimír Bella

Karcinóm prsníka je najčastejším onkologickým ochorením v ženskej populácii. Vyskytuje sa v 1/4 až 1/3 zo všetkých zhubných nádorov u žien. Je najčastejšou príčinou úmrtnosti žien v produktívnom veku zo všetkých onkologických ochorení. Celoživotné riziko vzniku karcinómu prsníka u žien je 7 : 1 v USA na Slovensku asi 20 : 1.Úspešnosť liečby a prognóza závisí od štádia ochorenia.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, etiológia, diagnostické metódy, štádium, terapia, dispenzarizácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE BREAST CANCER IN THE GENERAL PRACTITIONER‘S PRACTICE

The breast cancer is the most common carcinoma disease in the women population. It occurs in 1/4 to 1/3 of whole malignance cancer in women. It is the most frequent cause of death in women in the productive age from the whole cancer diseases. The lifetime risk of developing the breast cancer in women is 7 : 1 in U.S.A., in Slovakia it is by about 20 : 1. The success of treatment and the prognosis depend on the stage of disease.

Keywords: breast cancer, etiology, diagnostic methods, stage, therapy, follow-up.