Via practica 3/2015

Kalcium: kostní a kardiovaskulární účinky

MUDr. Mária Rašková, Ph.D.

Kalcium společně s vitaminem D hraje důležitou roli v primární prevenci osteoporózy i sekundární prevenci zlomenin (1). U dospělých osob má kalcium význam pro udržení kostní hmoty. Nedostatek kalcia vede k sekundární hyperparatyreóze se zvýšeným úbytkem kostní hmoty. V případě dlouhodobého těžkého deficitu vápníku společně s vitaminem D může dojít až k rozvoji osteomalacie. Nedávné studie poukázaly na zvýšené kardiovaskulární riziko při dlouhodobé suplementaci vyšší dávkou kalcia, zvláště u osob s dostatečným přísunem vápníku v potravě (celkový příjem nad 1400 mg elementárního vápníku denně) (2). Je vhodné věnovat zvýšenou pozornost dennímu příjmu vápníku v potravě u osob, u kterých zvažujeme suplementaci kalciovými doplňky. Podávání kalciových doplňků je indikováno u osob s nedostatečným příjmem vápníku v potravě, zejména při intoleranci nebo nedostatečném příjmu mléčných výrobků. Následující článek podává přehled o dosud známých účincích a rizicích suplementace kalciem.

Kľúčové slová: kalcium, osteoporóza, kardiovaskulární riziko, zlomeniny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Calcium – bone and cardiovascular effects

Calcium and vitamin D play an important role in primary prevention of osteoporosis and secondary prevention of fractures (1). In adults, calcium is important to maintain the bone mass. Lack of calcium leads to secondary hyperparathyroidism associated with increased bone loss. Prolonged severe calcium and vitamin D deficiency can lead to the development of osteomalacia. Recent studies have suggested an increased cardiovascular risk in long-term supplementation with higher doses of calcium, especially for those with sufficient dietary calcium intake (total intake of 1 400 mg of elemental calcium daily) (2). It is advisable to pay attention to the average daily intake of dietary calcium in subjects who are considering supplementation with calcium supplements. Calcium supplementation is indicated in patients with inadequate dietary calcium intake, especially in the case of intolerance or insufficient intake of dairy products. The following article provides an overview of the known effects and risks of calcium supplementation.

Keywords: calcium, osteoporosis, cardiovascular risk, fractures.