Via practica 7-8/2005

Ischemická choroba srdca a športová aktivita

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Pravidelná vytrvalostná aeróbna fyzická aktivita, pri ktorej sa používajú veľké svalové skupiny, ako je chôdza, beh, alebo plávanie, vedie ku kardiovaskulárnym adaptáciám, ktoré zvyšujú cvičebnú kapacitu, ako aj vytrvalosť a silu kostrového svalstva. Habituálna fyzická aktivita pôsobí tiež preventívne pred rozvojom ischemickej choroby srdca a redukuje symptómy u pacientov s rozvinutým kardiovaskulárnym ochorením. Mnohé lekárske spoločnosti a asociácie sumarizovali vo svojich prehláseniach pre zdravotníckych profesionálov dôkazy o prospešnosti fyzickej aktivity v prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení. Poskytli pre nich odporúčania na implementáciu programov fyzickej aktivity pre ich pacientov a identifikovali oblasti budúceho skúmania. Tieto spoločnosti často citovali prehľadové práce, alebo meta-analýzy na podporu svojich záverov a odporúčaní pre preskripciu fyzickej aktivity, ako súčasti manažmentu liečby ischemickej choroby srdca.

Kľúčové slová: cvičenie, šport, rizikové faktory, ischemická choroba srdca, choroba koronárnych artérií.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ischemická choroba srdca a športová aktivita

Pravidelná vytrvalostná aeróbna fyzická aktivita, pri ktorej sa používajú veľké svalové skupiny, ako je chôdza, beh, alebo plávanie, vedie ku kardiovaskulárnym adaptáciám, ktoré zvyšujú cvičebnú kapacitu, ako aj vytrvalosť a silu kostrového svalstva. Habituálna fyzická aktivita pôsobí tiež preventívne pred rozvojom ischemickej choroby srdca a redukuje symptómy u pacientov s rozvinutým kardiovaskulárnym ochorením. Mnohé lekárske spoločnosti a asociácie sumarizovali vo svojich prehláseniach pre zdravotníckych profesionálov dôkazy o prospešnosti fyzickej aktivity v prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení. Poskytli pre nich odporúčania na implementáciu programov fyzickej aktivity pre ich pacientov a identifikovali oblasti budúceho skúmania. Tieto spoločnosti často citovali prehľadové práce, alebo meta-analýzy na podporu svojich záverov a odporúčaní pre preskripciu fyzickej aktivity, ako súčasti manažmentu liečby ischemickej choroby srdca.

Keywords: cvičenie, šport, rizikové faktory, ischemická choroba srdca, choroba koronárnych artérií.