Via practica 3/2006

Intoxikácie psychofarmakami a drogami v ambulancii praktického lekára

MUDr. Ivan André, PhD.

Vyplývajúc z povahy psychotickej poruchy, pacient si často neuvedomuje chorobnosť svojho stavu a preto sám psychiatra nevyhľadáva. Psychofarmaká môžu byť príčinou rôznych akútnych klinických situácií. Autor sa v príspevku zaoberá predovšetkým intoxikáciami týmito liekmi, ktoré sú u pacientov napriek všetkým snahám zo strany lekárov pomerne časté. Najčastejšie ide o požitie liekov v rámci samovražedných pokusov. Uvádzajú sa aj najčastejšie akútne situácie súvisiace s konzumom drog v našich podmienkach. Poskytujú sa praktické rady, ako uvedenému riziku intoxikácie psychofarmakami predísť.

Kľúčové slová: psychofarmaká, drogy, intoxikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intoxikácie psychofarmakami a drogami v ambulancii praktického lekára

Vyplývajúc z povahy psychotickej poruchy, pacient si často neuvedomuje chorobnosť svojho stavu a preto sám psychiatra nevyhľadáva. Psychofarmaká môžu byť príčinou rôznych akútnych klinických situácií. Autor sa v príspevku zaoberá predovšetkým intoxikáciami týmito liekmi, ktoré sú u pacientov napriek všetkým snahám zo strany lekárov pomerne časté. Najčastejšie ide o požitie liekov v rámci samovražedných pokusov. Uvádzajú sa aj najčastejšie akútne situácie súvisiace s konzumom drog v našich podmienkach. Poskytujú sa praktické rady, ako uvedenému riziku intoxikácie psychofarmakami predísť.

Keywords: psychofarmaká, drogy, intoxikácie.