Via practica 1/2006

Infekčná mononukleóza

h. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

Infekčná mononukleóza (IM) je akútne vírusové horúčkovité ochorenie postihujúce lymfatický systém, ktoré sa najčastejšie prejavuje povlakovou angínou, krčnou lymfadenopatiou, hepatosplenomegáliou, s typickými zmenami v krvnom nátere (3). Vyvolávateľom je Epstein-Barrovej (EBV) vírus zo skupiny herpetických vírusov.

Kľúčové slová: Infekčná mononukleóza, lymfadenopatia, hepatosplenomegalia, EBV, atypická lymfocytóza, povlaková angína.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INFECTIOUS MONONUCLEOSIS

Infectious mononucleosis (IM) is the acute viral illness, which is characterised by fever, lymphadenopathy, hepathospenomegaly, exudative pharyngitis and atypical lymphocytosis . Epstein-Barr virus (EBV) is a cause of IM.

Keywords: Infectious mononucleosis, lymphadenopathy, hepathospenomegaly, EBV, atypical lymphocytosis, exudative pharyngitis.