Via practica 1/2011

Imunoglukán – imunomodulátor prírodného pôvodu so širokou možnosťou využitia

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Imunitný systém (IS) ovplyvňujú rôzne psychosociálne a fyziologické faktory. Recidivujúce ochorenia dýchacích ciest predstavujú vážny zdravotný aj spoločenský problém. Pre svoje imunomodulačné pôsobenie by sa mohli protektívne uplatniť aj niektoré nešpecificky pôsobiace imunostimulačné látky, ako napr. IMUNOGLUKAN P4H®.

Kľúčové slová: imunitný systém, infekcie horných dýchacích ciest, imunostimulačné preparáty, IMUNOGLUKAN®.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Imunoglucan – immunomodulator of natural origin with a wide range of uses

The immune system (IS) is influenced by various types of psychosocial and physiological stressors. Recurrent respiratory infections present an important health and social problem. A protective effect may have suitable immunostimulatory preparations, for example IMUNOGLUKAN P4H®.

Keywords: immune system, upper respiratory tract infections, immunostimulation, IMUNOGLUKAN®.