Via practica 3/2004

Hypovolemický hemoragický šok

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Hypovolemický a hemoragický šok je sprievodným stavom pri mnohých úrazoch a ochoreniach, ktoré by samotné nemuseli viesť k úmrtiu postihnutého. Zradnosť šoku je v tom, že pokiaľ je v miernej forme, nie je diagnostikovateľný s minimálnym technickým vybavením v terénnej praxi, ale ak sa začne klinicky prejavovať môže byť už na liečbu neskoro. Preto je dôležité na šok myslieť od začiatku ošetrovania pri úrazoch a stavoch vedúcich k dehydratácii a hypovolémii a s protišokovými opatreniami začať zároveň s ošetrovaním iných poranení (fixácia zlomenín, ošetrenie rán, chladenie popálenín a pod.).

Kľúčové slová: hypovolemický a hemoragický šok, neodkladná prednemocničná liečba, náhle stavy v terénnej praxi

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypovolemický hemoragický šok

Hypovolemický a hemoragický šok je sprievodným stavom pri mnohých úrazoch a ochoreniach, ktoré by samotné nemuseli viesť k úmrtiu postihnutého. Zradnosť šoku je v tom, že pokiaľ je v miernej forme, nie je diagnostikovateľný s minimálnym technickým vybavením v terénnej praxi, ale ak sa začne klinicky prejavovať môže byť už na liečbu neskoro. Preto je dôležité na šok myslieť od začiatku ošetrovania pri úrazoch a stavoch vedúcich k dehydratácii a hypovolémii a s protišokovými opatreniami začať zároveň s ošetrovaním iných poranení (fixácia zlomenín, ošetrenie rán, chladenie popálenín a pod.).

Keywords: hypovolemický a hemoragický šok, neodkladná prednemocničná liečba, náhle stavy v terénnej praxi