Via practica 4/2015

Hypertyreóza z pohledu klinika

Doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc., doc. MUDr. David Karásek, Ph.D., MUDr. Milan Halenka, Ph.D.

Choroby štítné žlázy postihují nejméně 4x častěji ženy než muže a představují více než 80 % nemocných, kteří projdou běžnou endokrinologickou ambulancí. V převážné většině případů lze prokázat chronický zánět štítné žlázy diagnostikovaný jako autoimunitní, chronickou tyreoiditidu, označovanou též jako jako lymfocytární tyreoiditis a nebo Hashimotova struma. Podstatné procento takto postižených pacientů splňuje kritéria standardního protokolu klasické eufunkce, jindy při podrobném zkoumání laboratorních parametrů nalezneme změněnou hodnotu TSH, případně provázenou různě zvýšenou hladinou volných hormonů štítné žlázy. Povrchní, zjednodušený diferenciálně-diagnostický přístup vždy hrozí uvíznutím ve slepé uličce. Komplikuje možnost přesného a včasného zařazení choroby štítné žlázy se všemi problémy z toho vyplývajícími. V následujících řádcích se pokusíme nastínit problematiku hypertyreózy v celé šíři a zdůraznit nutnost velmi pečlivé diagnostické rozvahy, jejímž konečným produktem bude léčebný plán včetně časování definitivního řešení.

Kľúčové slová: tyreotropin (TSH), volný tyroxin (FT4), volný trijodotyronin (FT3), protilátky proti tyreoidálním peroxidázám (anti-TPO), protilátky proti tyreoglobulinu (anti-hTG), protilátky proti receptoru pro TSH (anti-rTSH), ultrasonografie štítné žlázy (USG).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hyperthyroidism from the perspective of clinician

Thyroid diseases affect at least 4 times more women than men. The patients represent over 80% of those searching for the outpatient care. Part of them suffer from some type of chronic inflammatory process, better the autoimmune, chronic thyroiditis, also known as the lymphocytic thyroiditis, the goiter of Hashimoto. A substantial percentage of the affected patients meet the criteria of the standard protocol as for the normal function. Scrutinizing laboratory parameters one can record suppressed TSH levels not exceptionally accompanied by increased levels of free thyroid hormones. Sometimes there might appear a danger of being stuck at an impasse due to inappropriately simplified differential-diagnostic approach. The possibility of inaccurate classification of the thyroid disease always exists with the resulting problems. We will try to outline the crucial issues of hyperthyroidism in the following lines with emphasis on the need for very careful diagnostic assessment. The end product of that process must be the correct and fair treatment plan including the timing of the final solution.

Keywords: thyrotropin (tsh), free thyroxin (ft4), free triiodothyronine (FT3), thyroperoxidase antibodies (anti-TPO), thyroglobulin antibodies (anti-hTG), TSH receptor antibodies (anti-rTSH), ulstrasonography (USG).