Via practica 1/2015

Herpes zoster virus a oční postižení

MUDr. Helena Štrofová, doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.

Herpes zoster virus je DNA virus. Po odeznění primoinfekce virus herpes zoster přežívá v některém gangliu a při jeho reaktivaci vzniká tzv. pásový opar – herpes zoster. Herpes zoster ophthalmicus je výsev puchýřků v oblasti I. větve nervu trigeminu a představuje přibližně 10 až 25 % všech případů herpes zoster. U pacientů s virem herpes zoster se může vyvinout konjuktivitida, keratitida, uveitida i postižení sítnice. Trvalé následky této infekce mohou zahrnovat chronický oční zánět, neuropatickou bolest až ztrátu zraku. Antivirové léky, jako je aciclovir, valaciclovir a famciclovir, zůstávají základem léčby a mohou být účinné v prevenci očního postižení, pokud je léčba zahájena do 72 hodin po nástupu kožních projevů. Včasná diagnostika a léčba herpes zoster ophthalmicus jsou důležitou prevencí zrakového postižení. Při kožním postižení je vhodné vyšetření oftalmologem. Tento článek se zabývá virem herpes zoster, jeho klinickým obrazem, diagnózou a terapií.

Kľúčové slová: Herpes zoster virus, herpes zoster ophthalmicus, keratitida, uveitida, retinitida, antivirotika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Herpes zoster virus and ocular involvement

The Herpes zoster virus is DNA virus. After the initial infection has been treated, the virus remains dormant in a ganglion until reactivation of the latent virus resulting in shingles – Herpes zoster. Herpes zoster ophthalmicus is defined as a classic dermatomal rash in the ophthalmic division of the trigeminal nerve. It represents approximately 10 to 25 percent of all cases of herpes zoster. Patients with herpes zoster may develop conjunctivitis, keratitis, uveitis and retinal disorders. Lasting effects of this infection may include chronic eye inflammation, neuropathic pain or even loss of vision. Antiviral drugs such as aciclovir, famciclovir and valaciclovir remain the mainstay of treatment and can be effective in preventing ocular disability if treatment is started within 72 hours after the onset of skin manifestations. Early diagnosis and treatment of ophthalmic herpes zoster are important prevention of visual impairment. When skin manifestation is present it is advised to also run appropriate ophthalmological examinations. This work deals with the herpes zoster virus, the clinical picture, diagnosis and therapy.

Keywords: Herpes zoster virus, herpes zoster ophthalmic, keratitis, uveitis, retinitis, antiviral drugs.