Via practica 6/2005

Farmakoterapia peptických vredov

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

V článku sú uvedené najnovšie možnosti liečby peptických vredov, ale aj postupy nedávnej minulosti, ktoré sa ešte stále používajú. Uvedené sú výhody i nevýhody jednotlivých postupov z pohľadu efektívnosti, ako aj ceny liečby a najčastejšie chyby, ktoré sa robia v praxi. Okrem samotnej liečby je uvedená definícia peptickej vredovej choroby a prehľad základných patofyziologických mechanizmov smerujúcich k poškodeniu sliznice. V nadväznosti na mechanizmy poškodenia sú vysvetlené terapeutické postupy a mechanizmus ich účinku.

Kľúčové slová: peptické vredy, patofyziológia, farmakoterapia, životospráva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PEPTIC ULCER PHARMACOTHERAPY

The article displays the most recent therapeutic options for peptic ulcers, as well as the guidelines from the recent past, which are still followed. The author talks about the advantages and disadvantages of both of these gudelines, considering the effectivness, costs and also the most frequent mistakes in clinical practise. In addition to the treatment options, article offers a defintion of the peptic ulcer disease and a list of the basic pathophysiological mechanisms leading to the damage of the mucosa, with the therapeutic options and mechanism of action.

Keywords: peptic ulcers, pathophysiology, pharmacotherapy, regime.