Via practica 7-8/2005

Erektilná dysfunkcia ako prvý príznak cievneho ochorenia

MUDr. Martin Hrivňák

Erektilná dysfunkcia, ktorú charakterizuje vysoká prevalencia a progresívny priebeh znižuje kvalitu života muža a aj jeho sexuálneho partnera. Máme dostatok poznatkov na to, aby sme erektilnú dysfunkciu považovali u vačšiny pacientov za cievne ochorenie. Erektilná dysfunkcia môže byť považovaná za klinickú manifestáciu cievneho ochorenia penilnej cirkulácie podobne, ako je angína pektoris typickou manifestáciou cievneho ochorenia postihujúceho koronárnu cirkuláciu. Najnovšie štúdie potvrdzujú predpoklad, že symptómy erektilnej dysfunkcie predchádzajú vznik koronárnych symptómov u 58–94 % pacientov s koronárnou chorobou v intervale 25–39 mesiacov. Lekári by sa vyhľadávaniu pacientov s erektilnou dysfunkciou mali systematicky venovať hlavne u pacientov s vaskulárnymi rizikovými faktormi.

Kľúčové slová: erektilná dysfunkcia, cievne ochorenie, koronárna choroba, rizikové faktory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ERECTILE DYSFUNCTION AS A FIRST SIGN OF A VASCULAR DISEASE

Erectile dysfunction is a highly prevalent and progressive condition affecting the quality of life of man and his sexual partner. Evidence is accumulating in favour of erectile dysfunction as a vascular disorder in the majority of patients. Erectile dysfunction may be considered as the clinical manifestation of a vascular disease affecting penile circulation as well as angina pectoris is the typical manifestation of a vascular disorder affecting coronary circulation. Recent studies confirm the assumption that erectile dysfunction symptoms were found to come prior to coronary artery disease (CAD) symptoms in 58–94 % of CAD patients with mean interval of 25–39 months. Physicians should systematically look for erectile dysfunction in any male with vascular risk factors.

Keywords: erectile dysfunction, vascular disorder, coronary artery disease, risk factors.