Via practica 3/2011

Drobné úrazy v ambulancii praktického lekára

MUDr. Zuzana Melníková, MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Drobné úrazy v ambulantnej praxi sú pomerné časté. Rozpoznanie rozsahu a závažnosti úrazu, primárne ošetrenie, ako aj následný manažment diagnosticko-terapeutického postupu sú kľúčom k úspešnému uzdraveniu pacienta. V článku autori prinášajú problematiku drobných úrazov skeletu, porúch diskontinuity kože, popálenín, úrazov elektrickým prúdom a ich prvotného zvládnutia praktickým lekárom. Rany a úrazy kĺbov patria medzi najčastejšie úrazy, s ktorými všeobecný lekár prichádza do kontaktu. V niektorých prípadoch si po zhodnotení aj zdanlivo drobné úrazy vyžadujú odborný pohľad lekára špecialistu.

Kľúčové slová: rana, popálenina, praktický lekár, úraz

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Minor injuries at outpatient clinic

Minor injuries seen by general practitioner at outpatient clinic are relatively frequent. Recognition of the extent and severity of the injury, primary treatment and making sufficient decision of diagnostic and therapeutic procedures are the keys for good outcome result for the patient. In the article the authors bring basic information about small injuries of skeleton, skin, burns, about the first aid and their treatment by general practitioner. Wounds and injuries of the knee are most the common injuries seen by general practitioner. In some cases even in minor injuries general practitioner should seek help from a trauma specialist.

Keywords: wounds, burns, general practitioner, injury