Via practica 3/2008

DÔLEŽITÉ POJMY V0 FARMAKOEKONOMIKE (2. časť)

doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., MUDr. Adriana Ilavská, PharmDr. Tomáš Tesař1, Phd., MBA

Podstatné pojmy, s ktorými sa vo farmakoekonomike stretávame, sa týkajú jej základných analýz. Medzi ďalšie známe pojmy patrí analýza nákladov a následkov (CCA), kvalita života z hľadiska zdravia (HRQOL), analýza senzitivity (SA) a retrospektívna analýza (RA).

Kľúčové slová: farmakoekonomika, pojmy, analýza, CCA, HRQOL

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DÔLEŽITÉ POJMY V0 FARMAKOEKONOMIKE (2. časť)

Podstatné pojmy, s ktorými sa vo farmakoekonomike stretávame, sa týkajú jej základných analýz. Medzi ďalšie známe pojmy patrí analýza nákladov a následkov (CCA), kvalita života z hľadiska zdravia (HRQOL), analýza senzitivity (SA) a retrospektívna analýza (RA).

Keywords: farmakoekonomika, pojmy, analýza, CCA, HRQOL