Via practica 1/2013

Diferenciálna diagnostika lipedému a lymfedému

MUDr. Helena Rusnáková

Lipedém a lymfedém patria medzi menej časté príčiny opuchov dolných končatín. V odbornej literatúre sa im venuje podstatne menšia pozornosť. V článku sú uvedené základné charakteristiky týchto chorobných jednotiek a ich diferenciálna diagnostika.

Kľúčové slová: lipedém, lymfedém, diferenciálna diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis of lymphoedema and lipoedema

Lipoedema and lymphoedema belong to less common causes of swelling of the lower extremities. There is paid much less attention to these diseases in literature. The article presents basic characteristics of these disease entities and their differential diagnosis.

Keywords: lipoedema, lymphoedema, differential diagnosis