Via practica 1/2005

Diferenciálna diagnostika kašľa, mukolytiká a expektoranciá

MUDr. Viera Chovanová

Kašeľ ako symptóm sa vyskytuje u ochorení rôznej etiológie. V článku sú spomenuté rôzne dôvody kašľa, ich diagnostika a liečba. Je zdôraznená nutnosť multidisciplinárneho prístupu na určenie jeho príčiny, ako aj ochorenia, pri ktorých sa najčastejšie vyskytuje.

Kľúčové slová: kašeľ, GERD, antitusiká, mukolytiká, expektoranciá.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIFERENTIAL DIAGNOSTICS OF COUGH, MUCOLYTICS AND EXPECTORANS

Cough as a symptom occurs in diseases of different etiology. The author mentions different reasons of cough, diagnostics and therapy. The emphasis is on multidisciplinar approach in determination of the origin of cough, as well as on the diseases were it generally emerges.

Keywords: cough, GERD, antitusics, mucolytics, expectorans.