Via practica 3/2015

Diétne princípy liečby obezity

MUDr. Viera Kissová, PhD.

Keďže prítomnosť obezity predstavuje významné klinické riziko najmä s ohľadom na komplikácie a komorbiditu, je potrebná komplexná liečba obezity. Diétna liečba obezity je základným liečebným opatrením obéznych pacientov. Voľba diéty je prísne individuálna podľa komorbidít a subjektívnych preferencií pacienta. Každý typ diéty má svoje indikácie a limity použitia založené na výsledkoch serióznych klinických prác. Len skúsený medicínsky personál vie používať veľmi reštrikčné diétne režimy pre pacienta efektívne a bezpečne. Predkladaný prehľad diétnej liečby obezity poskytuje univerzálne základné informácie na ambulantné vedenie pacienta.

Kľúčové slová: diétna liečba obezity, redukčné diéty, prísne redukčné diéty, módne diéty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dietary principles of treatment of obesity

Because the prevalence of obesity poses an enormous clinical burden, complex treatment is needed. Nutritional intervention as diet therapy of obesity is the principal method of treatment in obese individuals. Every patient needs to choice an appropriate diet according his comorbidities and individual needs. Each type of reduction diet has its own indication and limits, based on clinical studies results. Only educated staff can use very restrictive diet without side effect and with maximal efficacy. The review of EBM diets in treatment of obese patients should be used generally in ambulatory clinical settings.

Keywords: dietary intervention, low calorie diet, very low calorie diet, modern trend diets.