Via practica 4/2005

Diagnostika porúch prekrvenia a dysfunkcie myokardu

MUDr. Ivana Štefanková; prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc.

Práca poskytuje prehľad diagnostických možností ischémie a dysfunkcie myokardu. Uvádza základné kroky vyšetrenia pacienta so suspektnou alebo známou koronárnou chorobou. V prípade neinvazívnych testov porovnáva jednotlivé modality a upozorňuje na výhody a limitácie každej z nich. Detekcia ischémie a dysfunkcie myokardu u pacientov s koronárnou chorobou má význam z hľadiska rizikovej stratifikácie, voľby adekvátneho terapeutického manažmentu a priaznivého ovplyvnenia dlhodobej prognózy.

Kľúčové slová: angína pektoris, ischémia myokardu, dysfunkcia ľavej komory, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIAGNOSTIC OF THE DISORDERS OF HEART PERFUSION AND MYOCARDIAL DYSFUNCTION

The paper reviews diagnostic modalities of myocardial ischemia and dysfunction. There are written main steps in evaluation of patient with suspect or established coronary artery disease. The non-invasive tests are compared and their advantages and limitations are documented. Detection of myocardial ischemia and dysfunction in patients with coronary artery disease is important for their risk stratification, choice of adequate therapeutic management and long-term prognosis.

Keywords: angina pectoris, myocardial ischemia, left ventricular dysfunction, diagnosis.