Via practica 3–4/2013

Diagnostika osteoporózy

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., MUDr. Eva Lalciková

Vysoká morbidita a mortalita v dôsledku prekonaných fraktúr u pacientov vo vyššom veku je v súčasnosti významným medicínskym a socio- ekonomickým problémom. Správna a včasná diagnostika osteoporózy je základným predpokladom pre cielené nasadenie špeciálnej antiporotickej liečby, ktorá dokáže redukovať výskyt fraktúr v priemere o 50 %. Diagnostika a diferenciálna diagnostika metabolických ochorení kostí má však mnoho úskalí a obmedzení a je potrebné ich poznať a v klinickej praxi aj zohľadniť.

Kľúčové slová: osteoporóza, diagnostika, denzitometria, riziko fraktúry.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostika osteoporózy

Vysoká morbidita a mortalita v dôsledku prekonaných fraktúr u pacientov vo vyššom veku je v súčasnosti významným medicínskym a socio- ekonomickým problémom. Správna a včasná diagnostika osteoporózy je základným predpokladom pre cielené nasadenie špeciálnej antiporotickej liečby, ktorá dokáže redukovať výskyt fraktúr v priemere o 50 %. Diagnostika a diferenciálna diagnostika metabolických ochorení kostí má však mnoho úskalí a obmedzení a je potrebné ich poznať a v klinickej praxi aj zohľadniť.

Keywords: osteoporóza, diagnostika, denzitometria, riziko fraktúry.