Via practica 11/2006

Diagnostika a terapia hypotenzných stavov v ambulancii praktického lekára

doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.

Hypotenzia je častý klinický stav. Ľahšie formy hypotenzie sa prejavujú nadmerným poklesom tlaku krvi pri postavení sa, t. j. ortostatickou hypotenziou. Z klinického hľadiska rozoznávame akútne a chronické hypotenzné stavy. Príčiny hypotenzie sú rozmanité a zahŕňajú hypovolémiu, vplyv liekov, kardiovaskulárne, endokrinné a neurologické ochorenia. Významnou skupinou príčin sú poruchy autonómneho nervového systému. K dôležitým diagnostickým metódam patrí schellongov test, head-up tilt test, ambulantné monitorovanie tlaku krvi a testy autonómneho nervového systému. symptomatická terapia je zameraná na zvýšenie príjmu tekutín, elastické bandáže DK a iné nefarmakologické opatrenia. Z farmakoterapie sú najpoužívanejšími fludrocortison a midodrin.

Kľúčové slová: ortostatická hypotenzia, autonómny nervový systém, head-up tilt test, schellongov test.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIAGNOSTICS AND THERAPY OF HYPOTENSION IN GENERAL PRACTITIONER`S OFFICE

Hypotension is a common clinical situation. Less severe form of hypotension is manifested by exxagerated decline in blood pressure during standing – i.e. orthostatic hypotension. from clinical point of view acute and chronic hypotension can be recognised. several potential causes of hypotension include hypovolemia, medication, cardiovascular, endocrine and neurological disorders. Important cause is the dysfunction of the autonomic nervous system. Diagnostic methods include schellong test, head-up tilt test, ambulatory blood pressure monitoring and autonomic testing. symptomatic treatment is based on increased fluid intake, elastic stockings and other nonpharmacologic measures. fludrocortisone and midodrine is most commonly used pharmacologic treatment.

Keywords: orthostatic hypotension, autonomic nervous system, head-up tilt test, schellong test.