Via practica 2/2007

Diagnostika a liečba pacienta s poruchou prehĺtania

MUDr. Miroslav Tedla

Ťažké prehĺtanie (dysfágia) je častý problém, ktorý sa môže vyskytnúť u pacienta v akomkoľvek veku, častejšie vo vyššom veku. o dysfágii hovoríme v prípade poruchy prechodu potravy alebo tekutín z ústnej dutiny do žalúdka. Porucha prehĺtania môže byť zapríčinená viacerými faktormi, vo väčšine prípadov ide o nezávažné ťažkosti. Zriedkavejšie dysfágiu zapríčiňuje vážnejšie ochorenie, ako napríklad tumor alebo neurologické ochorenie, prípadne pooperačný stav alebo rádioterapia v oblasti hlavy a krku. Diagnostiku a následnú liečbu možno realizovať na špecializovanom pracovisku. Ako základné diagnostické metódy využívame videofibroskopické a videofluoroskopické vyšetrenie.

Kľúčové slová: hltací akt, aspirácia, dysfágia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostics and treatment of a patient with difficulty in swallowing

Difficulty in swallowing (dysphagia) is common among all age groups, especially the elderly. The term dysphagia refers to difficult swallowing or the feeling of difficulty passing food or liquid from the mouth to the stomach. This may be caused by many factors, most of which are temporary and not threatening. Difficulties in swallowing rarely represent a more serious disease, such as a tumor or a progressive neurological disorder. Dysphagia is frequent after major surgeries or radiation treatment in the head and neck region. Specialists dealing with dysphagia are able to diagnose the problem with special diagnostic methods as modified baryum swallow or feeS. According to the findings specific terapy is administrated.

Keywords: swallowing act, aspiration, dysphagia