Via practica 3/2010

Diagnostický a terapeutický prístup k pacientovi s defektom na predkolení a nohe

MUDr. Tomáš Kopal, MUDr. Iveta Kopalová

Vred predkolenia predstavuje skôr symptóm ako diagnózu. Ňou sa stáva, až keď je určená jeho príčina. Veľká väčšina vredov predkolení je cievneho pôvodu. Tieto defekty vyžadujú diagnostické odlíšenie poškodenia arteriálneho a venózneho systému. Ostatné defekty, ktorých je menšina, vyžadujú rozpoznanie vzácnejšej príčiny stavu – napríklad nádoru. Orientačne možno stanoviť etiológiu defektu na základe klinického nálezu. Podrobnejšie posúdenie cievneho systému vyžaduje prístrojové vyšetrenia, vylúčenie iných príčin vyžaduje často histologické alebo mikrobiologické vyšetrenie. V prípade defektov zvláštnej etiológie je potrebné podrobnejšie a špecializovanejšie vyšetrenie a často je nevyhnutný interdisciplinárny prístup.

Kľúčové slová: vredy predkolenia, etiológia, diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostic and therapeutic approach to the patient with lower leg lesion

Lower leg ulcer is considered rather as a symptom than a diagnose itself. It becomes one, once its cause has been established. The majority of ulcers are of vascular etiology and arterial lesions need to be distinguished from venous ones. Minority of ulcers is of special origin e.g. tumor, which has to be recognized. Probable etiology of an ulcer may be established according to clinical finding. However, more precise diagnose of vascular damage needs to be verified by some of the imaging methods. To exclude some of the more rare diseases one may use histological or microbiologic investigation methods. In special cases, detailed and specialized evaluation is needed and an interdisciplinary approach must be employed.

Keywords: lower leg ulcer, etiology, diagnostic