Via practica 7-8/2008

DIABETES MELLITUS– NOVÉ TRENDY V LIEČBE

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Diabetes mellitus je komplexné, chronické “kardiometabolické”, v mnohých smeroch unikátne, nevyliečiteľné, ale liečiteľné ochorenie s celosvetovo sa zvyšujúcou prevalenciou. Predpokladá sa, že počet diabetikov (najmä 2. typu) sa medzi rokmi 2000 až 2030 vo svete zdvojnásobí (nárast zo 171 miliónov na 366 miliónov)...

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIABETES MELLITUS– NOVÉ TRENDY V LIEČBE

Diabetes mellitus je komplexné, chronické “kardiometabolické”, v mnohých smeroch unikátne, nevyliečiteľné, ale liečiteľné ochorenie s celosvetovo sa zvyšujúcou prevalenciou. Predpokladá sa, že počet diabetikov (najmä 2. typu) sa medzi rokmi 2000 až 2030 vo svete zdvojnásobí (nárast zo 171 miliónov na 366 miliónov)...