Via practica 12/2008

CIEĽOVÉ DÁVKY ACE INHIBÍTOROV

doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., PhD., Peter Minárik

ACE inbibítory sa používajú v klinickej praxi viac ako 20 rokov. V súčasnosti predstavujú významnú skupinu liečiv, ktorá nachádza široké uplatnenie nielen v liečbe artériovej hypertenzie, ale vďaka svojim kardioprotektívnym a nefroprotektívnym účinkom môžu byť úspešne použité u pacientov s ICHS, NCPM, u diabetikov 2. typu a u pacientov s poškodením obličiek. Pre priaznivý účinok liečby, jej bezpečnosť a dobrú compliance zo strany pacienta je potrebné stanoviť optimálnu iniciálnu a udržiavaciu dávku ACE inhibítorov na základe individuálneho prístupu k jednotlivým pacientom.

Kľúčové slová: ACE inhibítory, farmakologické vlastnosti, optimálne dávky, nežiaduce účinky, význam v klinickej praxi

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OPTIMAL (TARGET) DOSING OF ACE INHIBITORS

ACE inhibitors have been using in clinical practice for more than 20 years. At presence they represent one of the most important pharmacological approach in patients suffering from hypertension, coronary artery disease, stroke, various renal disorders and diabetes mellitus type 2. Their cardioprotective and renoprotective properties are well known as the results of many randomized clinical trials realized all over the world. For reaching the benefit of ACEI therapy, so as good efficacy and compliance of patients it is necessary to tailor the optimal initial and target dose for every patient treated with ACE inhibitors.

Keywords: ACE inhibitors, pharmacological properties, optimal dosing, adverse events, important place in clinical practice