Via practica 6/2013

Chřipka versus nachlazení

MUDr. Martina Havlíčková, CSc.

Akutní respirační onemocnění (ARO) jsou podstatnou příčinou nemocnosti napříč věkovými skupinami. Původci ARO jsou jak chřipkové viry A a B, tak i tzv. nechřipkové viry: respirační syncytiální virus (RSV), viry parainfluenzy (PIV), adenoviry (AV), rhinoviry (HRV) a koronaviry OC 43 a 229 E. Vývoj v molekulárně-biologických technologiích umožnil průkazy nových virových respiračních patogenů: lidského metapneumoviru (hMPV), koronavirů NL63 a HKU1 a pravděpodobnými původci ARI jsou i lidský bokavirus (HBoV) a polyomaviry WU a KI. Nachlazení jsou častá onemocnění se spontánní úzdravou, jež se vyskytují během celého roku. Chřipka je charakterizována horečkou s kašlem a/nebo bolestí v krku a vyskytuje se formou každoročních epidemií – obvykle v zimě či během časného jara. Klinické projevy chřipky i chorob z nachlazení jsou předmětem diskuze.

Kľúčové slová: chřipka, nachlazení, příznaky, klinická diagnóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Influenza versus common cold

Acute respiratory infections are a major cause of morbidity across all age groups. A wide range of respiratory viruses have been detected in acute respiratory tract infections: influenza A and B (flu-viruses) and non- flu viruses: respiratory syncytial virus (RSV), parainfluenza viruses (PIV), adenoviruses (AV), human rhinoviruses (HRV) and coronaviruses OC 43 and 22 9E. The recent advances in molecular technology have enabled the detection of several new viral agents: human metapneumovirus (hMPV), coronaviruses NL63 (HcoV-NL63) and HKU1 (HcoV-HKU1). Probably cause of ARI are human bocavirus (HBoV) and polyomaviruses WU (WUPyV) and KI (KIPyV). Common cold is a frequent, self-limiting illness with incidence arround all year. Influenza is characterised by fever with cough and/or sore throat, occurs as annual seasonal epidemics – usually in winter or early spring. Clinical symptoms of influenza and „common cold infections“ are discussed.

Keywords: influeza, common cold, symptoms, clinical diagnosis.