Via practica 2/2006

Choroby respiračného systému a športová aktivita

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Astma je ochorenie priedušiek s ich nadmernou reaktivitou na rôzne stimuly (alergény, lieky, vírusy, námaha, emócie, chlad a pod.). Priaznivý vplyv pohybovej aktivity na priebeh rôznych foriem a stupňov ochorení respiračného systému bol dokázaný u väčšiny chorých. Častejší tréning nižšej a strednej intenzity prináša rovnaký efekt ako intenzívny tréning. Pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc trpia často rôznymi ťažkosťami (dýchavica, slabosť periférnych svalov, znížená záťažová tolerancia a kvalita života). Pravidelná pľúcna rehabilitácia, vytrvalostná aeróbna a silová fyzická aktivita, pri ktorej sa používajú veľké svalové skupiny ako sú chôdza, beh alebo plávanie, vedie k takým adaptáciám, ktoré zvyšujú cvičebnú kapacitu, trvanie cvičenia, silu najmä respiračných svalov, redukujú vnímanie dýchavice a pozitívne vplývajú aj na oblasť psychických funkcií.

Kľúčové slová: cvičenie, šport, chronická obštrukčná choroba pľúc, reštrikčné choroby pľúc, pľúcna rehabilitácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Choroby respiračného systému a športová aktivita

Astma je ochorenie priedušiek s ich nadmernou reaktivitou na rôzne stimuly (alergény, lieky, vírusy, námaha, emócie, chlad a pod.). Priaznivý vplyv pohybovej aktivity na priebeh rôznych foriem a stupňov ochorení respiračného systému bol dokázaný u väčšiny chorých. Častejší tréning nižšej a strednej intenzity prináša rovnaký efekt ako intenzívny tréning. Pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc trpia často rôznymi ťažkosťami (dýchavica, slabosť periférnych svalov, znížená záťažová tolerancia a kvalita života). Pravidelná pľúcna rehabilitácia, vytrvalostná aeróbna a silová fyzická aktivita, pri ktorej sa používajú veľké svalové skupiny ako sú chôdza, beh alebo plávanie, vedie k takým adaptáciám, ktoré zvyšujú cvičebnú kapacitu, trvanie cvičenia, silu najmä respiračných svalov, redukujú vnímanie dýchavice a pozitívne vplývajú aj na oblasť psychických funkcií.

Keywords: cvičenie, šport, chronická obštrukčná choroba pľúc, reštrikčné choroby pľúc, pľúcna rehabilitácia.