Via practica 1/2005

Bronchiálna astma a športová aktivita

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Kvalita života správne liečeného, kontrolovaného a stabilizovaného pacienta-astmatika pri individuálnom prístupe sa môže stať plnohodnotnou v oblasti pracovnej a záujmovej i vďaka športovému tréningu. Pri preskripcii pohybovej aktivity je veľmi dôležitá spolupráca pacienta, individuálne poučenie vo vzťahu k zaťažovaniu a „získanie“ pacienta pre pravidelné športovanie (adherencia k tréningovému programu). Nevyhnutná je edukácia správneho dýchania počas cvičenia a edukácia v oblasti rozpoznania príznakov zhoršovania stavu, bronchospazmu indukovaného cvičením. Samozrejmosťou je poučenie pacienta o dôležitosti pravidelnej liečby astmy, užívaní liekov pred športovaním, ako aj o správnej akútnej inhalačnej liečbe počas záchvatu pri športovaní.

Kľúčové slová: astma indukovaná cvičením, bronchospazmus indukovaný cvičením, bronchiálna astma, aeróbne cvičenie, faktory prostredia, alergény, šport.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bronchiálna astma a športová aktivita

Kvalita života správne liečeného, kontrolovaného a stabilizovaného pacienta-astmatika pri individuálnom prístupe sa môže stať plnohodnotnou v oblasti pracovnej a záujmovej i vďaka športovému tréningu. Pri preskripcii pohybovej aktivity je veľmi dôležitá spolupráca pacienta, individuálne poučenie vo vzťahu k zaťažovaniu a „získanie“ pacienta pre pravidelné športovanie (adherencia k tréningovému programu). Nevyhnutná je edukácia správneho dýchania počas cvičenia a edukácia v oblasti rozpoznania príznakov zhoršovania stavu, bronchospazmu indukovaného cvičením. Samozrejmosťou je poučenie pacienta o dôležitosti pravidelnej liečby astmy, užívaní liekov pred športovaním, ako aj o správnej akútnej inhalačnej liečbe počas záchvatu pri športovaní.

Keywords: astma indukovaná cvičením, bronchospazmus indukovaný cvičením, bronchiálna astma, aeróbne cvičenie, faktory prostredia, alergény, šport.