Via practica 4/2006

Bolesti hlavy v ambulancii praktického lekára

h. doc. MUDr. Marta Kulichová, CSc.

Čitatelia by mali pochopiť základné princípy diagnostiky bolestí hlavy: primárne a sekundárne; kontrolu primárnych bolestí hlavy, t. j. migréna, clusterová bolesť hlavy a tenzná bolesť hlavy. Naučiť sa zásady akútnych a preventívnych farmakologických postupov, ktoré sa v súčasnosti používajú, ako aj rôzne strategické prístupy na optimalizáciu liečebného postupu u individuálneho pacienta. Tiež poznať, kedy je potrebné prizvať do liečby neurológa. Kľúčové slová: diagnostika bolestí hlavy, migréna, clusterová a tenzná bolesť hlavy. Kľúčové slová MeSH: bolesť hlavy – diagnostika; migréna bez aury; migréna s aurou; bolesť hlavy, klastrová; bolesť hlavy, tenzná.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HEADACHES IN THE GENERAL PRACTIONER´S CLINIC

Readers will gain an uderstending of the basic principles of headache diagnosis and management of primary headaches such as migraine, cluster headache and tension-type headache. They will learn about the acute and preventive pharmacotherapies presently used and different treatment strategies in order to optimize treatment in individual patient. To understand when to involve a neurologist.

Keywords: diagnosis of headache, migraine, cluster headache, tension-type headache.