Via practica 6/2009

Bolesť na hrudníku – akútny koronárny syndróm v kazuistikách

MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

Diferenciálna diagnostika bolesti na hrudníku je jednou zo základných diferenciálne diagnostických úvah, s ktorou sa lekár v prednemocničnej praxi stretáva. Bolesť na hrudníku je subjektívnym pocitom pacienta a môže súvisieť s postihnutím ktoréhokoľvek orgánu v hrudníku i v nadbrušku. Najdôležitejším princípom pri prvom kontakte s pacientom je vylúčenie stavu ohrozujúceho život a zabezpečenie správneho liečebného postupu. Vo väčšine prípadov stačí na stanovenie správnej diagnózy dôkladná anamnéza s objektívnym vyšetrením a elektrokardiogram. V prednemocničnej strostlivosti máme k dispozícii 12-zvodový elektrokardiograf (EKG) v sanitných vozidlách rýchlej lekárskej pomoci, eventuálne v niektorých ambulanciách praktického lekára. Pri každom výskyte náhlej bolesti na hrudníku je treba vylúčiť život ohrozujúce stavy, hlavne akútne formy ischemickej choroby srdca (ICHS). Z menej častých akútnych stavov je treba myslieť na disekujúcu aneuryzmu aorty a na embolizáciu do pľúcnice. Pokiaľ si lekár nie je istý, či ide o kardiálnu (ischemickú) bolesť alebo banálne ochorenie (napríklad vertebrogénny algický syndróm) je treba postupovať tak, ako pri ischemickej bolesti až do jej vylúčenia. V článku ponúkame orientačnú dieferenciálnu diagnostiku bolesti na hrudníku v tabuľkovej forme. V druhej časti textu uvádzame dve kazuistiky z vlastných výjazdov, ktoré sa týkajú ischemickej bolesti na hrudníku.

Kľúčové slová: bolesť na hrudníku, prednemocničná starostlivosť, EKG, akútny koronárny syndróm, diferenciálna diagnostika, kazuistiky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bolesť na hrudníku – akútny koronárny syndróm v kazuistikách

Diferenciálna diagnostika bolesti na hrudníku je jednou zo základných diferenciálne diagnostických úvah, s ktorou sa lekár v prednemocničnej praxi stretáva. Bolesť na hrudníku je subjektívnym pocitom pacienta a môže súvisieť s postihnutím ktoréhokoľvek orgánu v hrudníku i v nadbrušku. Najdôležitejším princípom pri prvom kontakte s pacientom je vylúčenie stavu ohrozujúceho život a zabezpečenie správneho liečebného postupu. Vo väčšine prípadov stačí na stanovenie správnej diagnózy dôkladná anamnéza s objektívnym vyšetrením a elektrokardiogram. V prednemocničnej strostlivosti máme k dispozícii 12-zvodový elektrokardiograf (EKG) v sanitných vozidlách rýchlej lekárskej pomoci, eventuálne v niektorých ambulanciách praktického lekára. Pri každom výskyte náhlej bolesti na hrudníku je treba vylúčiť život ohrozujúce stavy, hlavne akútne formy ischemickej choroby srdca (ICHS). Z menej častých akútnych stavov je treba myslieť na disekujúcu aneuryzmu aorty a na embolizáciu do pľúcnice. Pokiaľ si lekár nie je istý, či ide o kardiálnu (ischemickú) bolesť alebo banálne ochorenie (napríklad vertebrogénny algický syndróm) je treba postupovať tak, ako pri ischemickej bolesti až do jej vylúčenia. V článku ponúkame orientačnú dieferenciálnu diagnostiku bolesti na hrudníku v tabuľkovej forme. V druhej časti textu uvádzame dve kazuistiky z vlastných výjazdov, ktoré sa týkajú ischemickej bolesti na hrudníku.

Keywords: bolesť na hrudníku, prednemocničná starostlivosť, EKG, akútny koronárny syndróm, diferenciálna diagnostika, kazuistiky