Via practica 7-8/2009

AtheroEDUC 2009 – projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, čas neúprosne beží a my sme sa s projektom AtheroEDUC po úvodných kapitolách venovaných epidemiológii, etiopatogenéze, rizikovým faktorom a klasifikácii dyslipidémií prepracovali k ďalšej, pre našu klinickú prax veľmi dôležitej oblasti, týkajúcej liečby dyslipoproteinémií.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

AtheroEDUC 2009 – projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, čas neúprosne beží a my sme sa s projektom AtheroEDUC po úvodných kapitolách venovaných epidemiológii, etiopatogenéze, rizikovým faktorom a klasifikácii dyslipidémií prepracovali k ďalšej, pre našu klinickú prax veľmi dôležitej oblasti, týkajúcej liečby dyslipoproteinémií.