Via practica 1/2009

AtheroEDUC 2009 – projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v tomto roku k Vám Slovenská Asociácia Aterosklerózy (SAA) spolu s redakciou časopisu Via Practica prichádza s projektom Athe roEDUC 2009, ktorý bude venovaný ateroskleróze (epidemiológii, patogenéze, genetike a rizikovým faktorom aterosklerózy, diagnostike, ako aj súčasným i budúcim možnostiam terapie dyslipidémií).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

AtheroEDUC 2009 – projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v tomto roku k Vám Slovenská Asociácia Aterosklerózy (SAA) spolu s redakciou časopisu Via Practica prichádza s projektom Athe roEDUC 2009, ktorý bude venovaný ateroskleróze (epidemiológii, patogenéze, genetike a rizikovým faktorom aterosklerózy, diagnostike, ako aj súčasným i budúcim možnostiam terapie dyslipidémií).