Via practica 5/2020

Antidiabetická liečba obézneho diabetika 2. typu

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA

Tradičné antidiabetiká používané v liečbe obéznych diabetikov 2. typu zvyčajne vedú k ďalšiemu nárastu hmotnosti. Výber antidiabetika v manažmente obézneho diabetika 2. typu zohráva podstatnú úlohu. Klinicky dôležitým cieľom je eliminácia farmakologicky indukovaného prírastku hmotnosti. Je vyšší predpoklad, že pri výbere antidiabetika s priaznivým vplyvom na telesnú hmotnosť sa zlepší metabolická kompenzácia. V súčasnosti sú dostupné antidiabetiká, ktoré okrem poklesu hmotnosti majú priaznivý vplyv na kardiovaskulárnu mortalitu.

Kľúčové slová: antidiabetiká, obézni pacienti s diabetes mellitus 2. typu, nárast hmotnosti

Antidiabetic treatment in obese patients with type 2 diabetes

Traditional antidiabetics that are used to treat obese patients with type 2 diabetes usually lead to further weight gain. The choice of antidiabetic agent plays an important role in the management of obese patient with type 2 diabetes. A clinically important goal is the elimination of pharmacologically induced weight gain. There is a higher presumption that metabolic compensation will improve when choosing an antidiabetic that has a beneficial effect on body weight. Antidiabetic drugs that are currently available, in addition to weight loss, have a beneficial effect on cardiovascular mortality.

Keywords: antidiabetics, obese patients with type 2 diabetes, weight gain