Via practica 10/2005

Antibiotická liečba infekcií dolných močových ciest

doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.

Liečba močových infekcií predstavuje častý problém v klinickej i ambulantnej praxi. Infekcie dolných močových ciest najčastejšie prebiehajú pod obrazom akútnej bakteriálnej cystitídy alebo akútneho uretrálneho syndrómu. V liečbe sú najvhodnejšie chemoterapeutiká, ktoré dosahujú vysoké a prolongované hladiny v moči, majú výhodnú farmakokinetiku a minimum nežiaducich účinkov. Najčastejšie sa používajú fluorochinolóny, kotrimoxazol, betalaktámové antibiotiká, nitrofurantoín a fosfomycin – trometamol. Najčastejšou komplikáciou je výskyt častých recidív cystitídy u žien. V tejto indikácii je dnes všeobecne akceptovaný priaznivý efekt dlhodobého profylaktického podávania malých dávok chemoterapeutík, renesanciu v posledných rokoch zaznamenala aj imunoterapia. Diskutovaná je aj asymptomatická bakteriúria a akútny uretrálny syndróm u žien.

Kľúčové slová: uroinfekcie, chemoterapia, prevencia recidív.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANTIMICROBIAL TREATMENT OF LOWER URINARY TRACT INFECTIONS

Treatment of urinary tract infections (UTI) is a common problem in ambulatory clinical practice. It is usually present as a bacterial cystitis or acute urethral syndrome. Recommended antibiotics for the treatment of lower UTI are those which achieve high and prolonged urine concentrations and have minimal side-effects; mainly oral fluoroquinolones, cotrimoxazole, betalactams, nitrofurantoin and fosfomycine – trometamol. In women with frequent recurrent episodes of cystitis, long – term chemoprophylaxis and immunotherapy may be warranted.

Keywords: UTI, antimicrobial chemotherapy, prevention of recurrent UTI.