Via practica 5/2011

Alergická nádcha a jej liečba

MUDr. Radovan Košturiak

Alergická nádcha je zápalové ochorenie nosovej sliznice. K najčastejším príznakom patrí kýchanie, výtok z nosa, svrbenie nosa a zatekanie. Neliečená nádcha je nezávislý rizikový faktor pre vznik prieduškovej astmy. Liečba alergickej nádchy pozostáva z troch kategórií: vyhýbanie sa alergénom, farmakoterapia a špecifická alergénová imunoterapia. Súčasné smernice liečby (ARIA) odporúčajú intenzívnejšiu liečbu nádchy, pričom nosové steroidy predstavujú najefektívnejšie lieky. Vzhľadom na charakter ochorenia sa odporúča spolupráca medzi alergológom-imunológom, pneumológom a ORL špecialistom.

Kľúčové slová: alergická nádcha, ARIA, nosové kortikosteroidy,H1-antihistaminiká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Allergic rhinitis and its treatment

Allergic rhinitis is an inflammatory condition in which nasal mucosa becomes inflamed. The most common symptoms include: sneezing, runny nose, itchy nose and postnasal drip. Untreated rhinitis is an independent risk factor for bronchial asthma. Treatment of allergic rhinitis can be divided into 3 categories: allergen avoidance, pharmacotherapy, and allergen-specific immunotherapy. Current treatment guidelines (ARIA) suggest more intensive treatment and intranasal corticosteroids are the most effective drugs. Cooperation between allergist-immunologist, pneumologist and ENT specialist is advised.

Keywords: allergic rhinitis, ARIA, intranasal corticosteroids, H1- antihistamines