Via practica 4/2023

Akutní infekce horních cest dýchacích – diagnostika a léčba

MUDr. Karolina Edelmannová

Akutní infekce horních cest dýchacích jsou nejčastější infekční onemocnění dětského i dospělého pacienta. Řadíme mezi ně rinitidu (v anglické literatuře common cold), rinosinusitidu, faryngitidu, tonzilitidu (angínu), tonzilofaryngitidu, laryngitidu a epiglotitidu. Přímou souvislost s infekty horních cest dýchacích mají též záněty středouší. Většina těchto infektů je nekomplikovaná a samovolně odezní během týdne, kašel po prodělané viróze může přetrvávat i několik týdnů. Vzhledem k faktu, že většina onemocnění horních cest dýchacích je virového původu, není jejich léčba antibiotiky vhodná ani nutná

Kľúčové slová: respirační infekce, horní cesty dýchací, nachlazení, léčba, virózy

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Acute upper respiratory tract infections – diagnosis and treatment

Acute upper respiratory tract infections are the most common infectious diseases in children and adults. It includes the common cold, rhinosinusitis, pharyngitis, tonsillitis, tonsillopharyngitis, laryngitis, and epiglottitis. Middle ear infections are also directly related to upper respiratory tract infections. Most of these infections are uncomplicated and will disappear on their own within a week, the cough after the virosis can persist for several weeks. Due to the fact that most acute upper respiratory tract infections are of viral origin, their treatment with antibiotics is neither appropriate nor necessary

Keywords: respiratory infections, upper respiratory tract, common cold, treatment, virosis