Via practica 4/2009

Akútna liečba migrény

doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.

Cieľom akútnej liečby migrenózneho záchvatu je dosiahnuť čo najrýchlejšie úplné odznenie bolesti, obnoviť funkčné schopnosti pacienta s minimom vedľajších účinkoch a ekonomických nákladov. V súčasnosti sa v akútnej liečbe používa tzv. stratifikovaná liečba migrény, ktorá je založená na racionálnom využívaní nešpecifickej a špecifickej (triptány) liečby podľa závažnosti záchvatov. Stupeň zneschopnenia pacientov je rozhodujúci faktor pri rozhodovaní, ktorý terapeutický postup použiť. Nešpecifická liečba (nesteroidné antiflogistiká; kyselina acetylsalicylová; atď.) býva účinná u miernych záchvatoch migrény s nízkym stupňom zneschopnenia pacientov. Triptány predstavujú špecifickú antimigrenóznu liečbu, ktorá je indikovaná u stredne ťažkých a ťažkých záchvatov so zneschopnením pacientov. Triptány sa líšia podľa rýchlosti nástupu účinku a podľa liekových foriem. Pacienti majú byť inštruovaní, aby užívali triptány vo včasnej fáze záchvatov migrény, v ktorej majú vyššiu terapeutickú efektívnosť s vyššou pravdepodobnosťou dosiahnutia úplného ústupu bolesti.

Kľúčové slová: migréna, akútna liečba, stratifikovaný prístup, nešpecifická liečba, špecifická liečba/triptány

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute treatment in migraine

The goals of acute treatment in migraine should be sustained pain-free response, which will reduce disability and optimally restore function with minimal adverse events and cost. The strategy for picking the right acute treatment initially should be one of stratified care, matching patient need to migraine characteristics. Disability is a surrogate marker for disease severity, allowing for the decision as to when to use migraine-specific treatment versus nonspecific treatment. The nonspecific treatments (nonsteroidal antiinflammatory drugs; acetylsalicylic acid; etc) can be effective for moderate level migraine with low disability. Triptans represent migraine-specific treatment for severe level migraine with high disability. Triptans are divided into groups by speed of onset and formulation. When possible, patients should be instructed to take triptans early in the migraine attack to make a sustained pain-free response more likely.

Keywords: migraine, acute therapy, stratified care, nonspecific treatment, specific medication/triptans