Via practica 1/2015

Aktuálny pohľad imunológa na alergickú nádchu

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Prehľadný článok približuje najnovšie poznatky o etiopatogenéze, klasifikácii, diagnostike a terapii neinfekčnej – alergickej a nealergickej nádchy. Uvádzajú sa aktuálne pohľady na klasifikáciu rinitíd, ktorá má význam pri rozhodovaní o terapii. V liečbe sa zdôrazňuje význam lokálnych nosových kortikosteroidov a moderných H1-antihistaminík ako antialergických farmák prvej voľby a alergénovej vakcinácie ako jediného kauzálneho liečebného prístupu s preventívnym účinkom na vývoj ochorenia.

Kľúčové slová: alergická a nealergická rinitída/rinosinusitída, H1-antihistaminiká, nosové kortikosteroidy, alergénová vakcinácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Allergic rhinitis – actual immunological perspective

Review article focuses on contemporary knowledge of ethiopathogenesis, classification, diagnosis and therapy of non-infective – allergic and non-allergic rhinitis. Actual view on rhinitis classification is accented with respect on therapeutic decisions. Intranasal corticosteroids and modern H1-antihistamines as first line anti-allergic drugs and allergen vaccination as the only causal therapy with preventive effect are emphasised.

Keywords: allergic and non-allergic rhinitis/rhinosinusitis, H1-antihistamines, intranasal corticosteroids, allergen vaccination.