Via practica 2/2008

ABSCEDUJÚCA BRONCHOPNEUMÓNIA – KAZUISTIKA

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD., MUDr. Jihad Farah, MUDr. Andrej Somoš

34-ročný pacient poukázaný pneumoftizeológom na hospitalizáciu na našu kliniku pre neúspech ambulantnej liečby. V popredí klinického obrazu pri prijatí celková slabosť, febrility do 40 °C, bolesti na ľavej strane hrudníka, kašeľ s expektoráciou s prímesou krvi. V RTG obraze prítomné v pravom dolnom pľúcnom poli parakardiálne okrúhle tiene a v ľavom dolnom pľúcnom poli pleurálne zatienenenie, ktoré vyplňuje vonkajší uhol. Po aplikácii dvojkombinácie ATB (cefalosporín III. generácie + chinolón) došlo k ústupu subjektívnych ťažkostí. Kontrolná RTG PA snímka hrudníka dokumentuje progresiu nálezu bilaterálne. Vykonaná torakotómia, biopsia pľúc vľavo so záverom: Ide o fibrózne hnisavú a ložiskovito abscedujúcu pneumóniu aj so známkami počínajúcej organizácie. Po aplikácii ATB, antimykotík a komplexnej liečby došlo k ústupu teplôt, laboratórnej zápalovej aktivity a na kontrolnej RTG PA snímke hrudníka došlo k podstatnej regresii popisovaného zatienenia obojstranne.

Kľúčové slová: pneumónia baktériová – terapia, absces, infekcie – terapia, kazuistika (publikačný typ).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ABSCEDUJÚCA BRONCHOPNEUMÓNIA – KAZUISTIKA

34-ročný pacient poukázaný pneumoftizeológom na hospitalizáciu na našu kliniku pre neúspech ambulantnej liečby. V popredí klinického obrazu pri prijatí celková slabosť, febrility do 40 °C, bolesti na ľavej strane hrudníka, kašeľ s expektoráciou s prímesou krvi. V RTG obraze prítomné v pravom dolnom pľúcnom poli parakardiálne okrúhle tiene a v ľavom dolnom pľúcnom poli pleurálne zatienenenie, ktoré vyplňuje vonkajší uhol. Po aplikácii dvojkombinácie ATB (cefalosporín III. generácie + chinolón) došlo k ústupu subjektívnych ťažkostí. Kontrolná RTG PA snímka hrudníka dokumentuje progresiu nálezu bilaterálne. Vykonaná torakotómia, biopsia pľúc vľavo so záverom: Ide o fibrózne hnisavú a ložiskovito abscedujúcu pneumóniu aj so známkami počínajúcej organizácie. Po aplikácii ATB, antimykotík a komplexnej liečby došlo k ústupu teplôt, laboratórnej zápalovej aktivity a na kontrolnej RTG PA snímke hrudníka došlo k podstatnej regresii popisovaného zatienenia obojstranne.

Keywords: pneumónia baktériová – terapia, absces, infekcie – terapia, kazuistika (publikačný typ).