Vaskulárna medicína 2/2023

XIX. angiologický deň Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

Dňa 17. mája 2023 sa v Bratislave uskutočnil XIX. angiologický deň Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) organizovaný v spolupráci so Slovenskej angiologickou spoločnosťou SLS, pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Mareka Števčeka, DrSc., a dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského prof. MUDr. Juraja Payera, CSc., MPH, FRCP, FEFIM.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

XIX. angiologický deň Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Dňa 17. mája 2023 sa v Bratislave uskutočnil XIX. angiologický deň Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) organizovaný v spolupráci so Slovenskej angiologickou spoločnosťou SLS, pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Mareka Števčeka, DrSc., a dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského prof. MUDr. Juraja Payera, CSc., MPH, FRCP, FEFIM.