Vaskulárna medicína 1/2015

Význam chirurgie safenofemorálnej junkcie a jej anomálií v liečbe chronickej venóznej insuficiencie

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., Mgr. Jana Mazuchová, MUDr. Edward Huľo, PhD., MUDr. Zuzana Červená, PhD.

Safenofemorálna junkcia (SFJ), jej insuficiencia a anomálie SFJ hrajú významnú úlohu v rozvoji chronickej venóznej insuficiencie (CHVI). Cieľom chirurgickej intervencie je zrušiť reflux SFJ a odstrániť komplikujúce anomálie SFJ. Ako osvedčené a radikálne výkony sa považujú crossectomia s vysokou ligatúrou v. saphena magna (VSM), flebektómia vúsťujúcich vén (tributary phlebectomy) a chirurgické odstránenie všetkých anomálií SFJ. Autori uvádzajú názorné schémy a obrazy najvážnejších typov venóznych anomálií SFJ a ich chirurgickú liečbu.

Kľúčové slová: insuficiencia SFJ, anomálie SFJ, chirurgická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The importance of surgery of saphenofemoral junction and its anomalies in the treatment of chronic venous insufficiency

Saphenofemoral junction (SFJ), the insufficiency and anomalies SFJ play an important role in the development of chronic venous insufficiency (CVI). The goal of surgical intervention is to remove the SFJ reflux and eliminate complicating anomalies of SFJ. As standard radical performances are considered crossectomia with high ligation of great saphenous vein, phlebectomy of v. tributaries (tributary phlebectomy) and surgical removal of all anomalies of SFJ. The authors present the most serious types of venous anomalies of SFJ and their surgical treatment.

Keywords: insufficiency of SFJ, anomalies of SFJ, surgical treatment.