Vaskulárna medicína 1/2015

Význam chirurgie perforátorov v liečbe pokročilej chronickej venóznej insuficiencie DK

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., Mgr. Jana Mazuchová, MUDr. Edward Huľo, PhD., MUDr. Zuzana Červená, PhD.

Insuficientné perforátory zohrávajú významnú úlohu v rozvoji pokročilej chronickej venóznej insuficiencie (CHVI) (štádium C4 – C6). Chirurgické odstránenie insuficientných perforátorov podstatne zníži venóznu hypertenziu a prispieva k rýchlemu zhojeniu venóznych ulkusov predkolenia, a taktiež redukujú recidívy varixov.

Kľúčové slová: perforátory, pokročilá chronická venózna insuficiencia, chirurgická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The importance of surgery of perforator veins in the treatment of severe chronic venous insufficiency

Insufficient perforator veins play an important role in the development of severe chronic venous insufficiency (CVI) (st. C4 – C6). Surgical removal of the perforator insufficiency significantly reduces venous hypertension and contributes to the faster healing of venous ulcers and also helps to reduce their recurrence.

Keywords: perforator veins, severe chronic venous insufficiency, surgical treatment.