Vaskulárna medicína 1/2013

Vredy predkolenia z pohľadu dermatológa

MUDr. Monika Heizerová, PhD.

Chronické rany predstavujú stále aktuálny medicínsky a ekonomický problém. Popri liečbe základnej príčiny ochorenia je dôležitý vhodný výber symptomatickej liečby v závislosti od štádia hojenia rany. Výber vhodnej liečby závisí od rozsahu rany, lokalizácie, exsudácie a bakteriálneho osídlenia. Kompresívna terapia zostáva základom v liečbe venóznych vredov predkolenia.

Kľúčové slová: ulcus cruris, chronické rany, konzervatívna liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A dermatologist’s perspective on leg ulcers

Chronic wounds are still current medical and economical problem. Essential therapy is both the casual treatment of the underlying disease and the symptomatic treatment depending on the phase of wound healing. The choice of a suitable therapy depends on the extent of the wound, the localization, exudation, bacterial infestation. Compression therapy remains the mainstay of treatment for venous leg ulcerations.

Keywords: ulcus cruris, chronic wounds, conservative treatment